Risk Analizi

Risk alıp Güven veren stratejik partneriniz. Cangrup, kurumsal olarak hizmet verdiği ve “iş ortağı” olarak tanımladığı müşterilerinin risk yönetimini üstlenir. Risk analizi ile işletmelerin her türlü olumsuz hareketlenmelerin olumsuz yansımalarına karşı hazırlıklı olmasını sağlamaya çalışır. Risklerin belirlenmesinden, hasar yönetimine, sigorta tablolarının oluşturulmasına alternatif sigortalama uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede danışmanlık hizmetleri verir.

Risklerin belirlenmesine en geniş açıdan bakılarak, Tüm varlıklar, karkaybı-iş durması, sorumluluk riskleri gibi göz önündeki riskler yanında, pazar payı kayıpları, insan kaynakları riskleri, yönetimsel risklerde değerlendirilip, yatırım ve ticari riskler de değerlendirilmeli ve çözümler aranmalıdır.

Cangrup, danışmanlık hizmeti aldığı sigortacılık konusunda uzman hukukçular, hasar konusunda uzmanlaşmış eksperler, konusunda deneyimli mühendisler, işletmecilerden yardımı ile bu riskleri belirler, değerlendirir ve çözümler üretir.

Sigortalanmayı bir bütün olarak değerlendirerek işletmenizin risk yönetim ihtiyaçlarıyla tam örtüşen bir şekilde tasarlar . İşletmenizin gelişmesini ve hasar geçmişinizi sürekli gözlemleyerek piyasa adaptasyonunu sağlarız.

Teklif Al